16 de juny 2015

IMPARABLES !!!!!
CAT / ESP

CAT
Les Associacions de pacients, tal i com dèiem en el tercer post, son un puntal decissiu per millorar la qualitat de vida dels pacients, recolzar la recerca i ser una font precoç de difusió d'una determinada malaltia o grup de malalties. Les Fundacions, també. De fet, diverses Fundacions han esdevingut el veritable motor de recerca científica amb repercussió mundial sobre el maneig d'una determinada malaltia, modificant-ne literalment el seu tractament.

Una d'aquestes Fundacions, és la Fundació Josep Carreras. Només entrant en la seva pàgina web un pot veure tot el camí recorregut. Però el més encoratjador, és tots els projectes que té en marxa, signe de tot un camí que encara vol recórrer. Dins d'aquests nous projectes hi ha la campanya "IMPARABLES CONTRA LA LEUCÈMIA", que es celebra del 21 al 28 de juny, Setmana contra la Leucèmia. Ja pots veure l'espot de televisió que ha llançat la Fundació Josep Carreras, amb una fantàstica música de fons de Queen. L'objectiu: recaudar fons perquè la investigació per a la leucèmia no pari.  Encara avui perdem a dos de cada deu nens i a la meitat dels pacients adults, i es desconeixen les causes que provoquen els diferents tipus de leucèmia. Pots unir-te a tots els imparables que lluiten contra aquesta malaltia i col·laborar enviant la paraula IMPARABLES via SMS al 28027 (cost de l'SMS: 1,2 €. Donatiu íntegre per a la Fundació). Amb molt poc de cadasqú, es pot fer molt entre tots!

Amb motiu de l'inici de la Setmana contra la Leucèmia, aquest Diumenge 21 de juny, més de 300 pacients i expacients de leucèmia (molts d'ells han explicat el seu cas a la pàgina web de la Fundació) i els seus familiars, surten pels carrers de diferents ciutats per sensibilitzar la societat sobre la importància de seguir lluitant contra aquesta malaltia.

Segur que tots ells voldrien donar-vos les gràcies. ¿Gràcies? Sí. Gràcies per enviar un SMS solidari amb la paraula IMPARABLES al 28027 per ajudar a que la investigació científica no pari. Segur que aquestes gràcies ens ajudaran a millorar el nostre benestar.


ESP
Las Asociaciones de pacientes, tal y como decíamos en el tercer post, son un puntal decisivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, apoyar la investigación y ser una fuente precoz de difusión de una determinada enfermedad o grupo de enfermedades. Las Fundaciones, también. De hecho, varias Fundaciones han convertido en el verdadero motor de investigación científica con repercusión mundial sobre el manejo de una determinada enfermedad, modificando literalmente su tratamiento. 

Una de estas Fundaciones, es la Fundación Josep Carreras. Sólo entrando en su página web uno puede ver todo el camino recorrido. Pero lo más alentador, es todos los proyectos que tiene en marcha, signo de todo un camino que todavía quiere recorrer. Dentro de estos nuevos proyectos está la campaña “IMPARABLES CONTRA LA LEUCEMIA”, que se celebra del 21 al 28 de junio, Semana contra la Leucemia. Ya puedes ver el spot de televisión que ha lanzado la Fundación Josep Carreras, con una fantástica música de fondo de Queen. El objetivo: recaudar fondos para que la investigación contra la leucemia no pare. Todavía hoy perdemos a dos de cada diez niños y a la mitad de los pacientes adultos y se desconocen las causas que provocan los diferentes tipos de leucemia. Únete a todos los imparables que luchan contra esta enfermedad y colabora enviando la palabra IMPARABLES vía SMS al 28027 (coste del SMS: 1,2€. Donativo íntegro para la Fundación). Con muy poco de cada uno, se puede hacer mucho entre todos!

Con motivo del inicio de la Semana contra la Leucemia, este Domingo 21 de junio, más de 300 pacientes y expacientes de leucemia (muchos de ellos han explicado su caso en la página web de la Fundación) y sus familiares, salen a las calles de distintas ciudades para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de seguir luchando contra esta enfermedad. 

Seguro que todos ellos querrían daros las gracias. ¿Gracias? Sí. Gracias por enviar un SMS solidario con la palabra IMPARABLES al 28027 para ayudar a que la investigación científica no pare. Seguro que estas gracias nos ayudarán a mejorar nuestro bienestar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada